Brygga kultursal

Når det gjelder situasjonen med Brygga kultursal har Halden kulturråd dette å si.

Det er på det rene at Halden kulturråd ønsker å tilstrebe en kontinuerlig positiv utvikling av kulturfeltet i Halden som omfatter amatører så vel som kommersiell aktivitet og profesjonelle aktører.

Vi er av den oppfatning at det bør jobbes med en ordning der både Opera Østfold og Det norske blåsensemble blir tatt hensyn til, og at et eget egnet øvingslokale må være den rette veien å gå. Vi mener da også at en frigivelse av de øvingsdager som DNBE i dag benytter, vil gagne både Brygga kultursal som kan fylle salen med mer kulturell virksomhet og konferanser vil være til byens beste. Vi er gjort kjent med at Kynningsrud er positiv til å se på muligheten til å opprette et øvingslokale med de krav som et profesjonelt orkester har, og dette mener vi man bør følge opp. Vi tar da utgangspunkt i at dagens kostnadsnivå hva gjelder leie opprettholdes. Når det gjelder Brygga kultursal mener vi at en frigivelse av antall dager man kan fylle med kulturell virksomhet vil være positivt for økonomien og mengde kulturelle opplevelser. Med en omsetning på 6,5 millioner kroner bør man også øke bevilgningene innen markedsføringen. I dag ligger den på 120 000 kroner, og det sier seg selv at dette er svært lavt for å tiltrekke seg mer publikum.

Vi i Halden kulturråd ønsker førstehåndsinformasjon fra Martin Gundersen som driver kultursalen slik at vi får det komplette bildet av den økonomiske situasjonen, og oppfordrer politikerne til å la ham legge fram sine tall, tanker og ideer. På den måten er det lettere å fatte gode beslutninger om framtiden.

Vi i Halden kulturråd har hatt stort fokus på å gjenskape Sparebanksalen til et egnet produksjonslokale og som arena for mindre oppsetninger både for amatører og profesjonelle, så her støtter vi leder av hovedutvalg for Samfunn kultur, Joakim Karlsen fullt ut.

Med vennlig hilsen
Camilla Gribsrød,
Leder, Halden kulturråd

Publisert i Debatt, Kultur i Halden, Presse | Skriv en kommentar

Samarbeidsavtale med kommunen

Halden Kulturråd har blitt enige med Halden kommune om en samarbeidsavtale.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Referat fra forrige årsmøte

Noe forsinket: Halden Kulturråd – referat fra årsmøtet 2017

Publisert i Årsmøte | Skriv en kommentar

Årsmøte 2018, Halden kulturråd

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

ONSDAG 25. APRIL 2018 KL. 18.00 – 20.00 I KONSERVATIVEN

Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Innkalling og saksliste

Publisert i Arrangementer, Årsmøte | Skriv en kommentar

Sommerens KulTURvandringer

Halden Turist inviterer til kulturvandringer på torsdager!

Publisert i Arrangementer, Kultur i Halden | Skriv en kommentar

Kulturrådets årsmøte

Halden kulturråd avholdt årsmøte 30.mars 2017. Referat følger.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Årsmøte 2017, Halden Kulturråd

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 – 20.00 I KONSERVATIVEN

Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Som innledning til årsmøtet vil det bli et kulturelt innslag.

Saksliste og øvrige dokumenter.

Publisert i Arrangementer, Årsmøte, Kultur i Halden, Viktig informasjon | Skriv en kommentar

Nominasjoner til styret

Det er snart tid for årsmøte i Halden Kulturråd.

I den forbindelse vil valgkomiteen gjerne ha innspill om hvem som bør
sitte i rådets styre. Forslagene er uforpliktende, vi tar selv kontakt
med aktuelle kandidater.

Vi er på jakt etter folk som kan representere bredden i
medlemsorganisasjonene, mennesker med organisasjonserfaring, med
kontaktnett, med politisk teft og pågangsmot.

Send deres forslag til mailto:valg@haldenkulturraad.no

Gjerne innen i går 🙂

Valgkomiteen.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kulturrådskonferanse

*Årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm blir
arrangert helga 23. – 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.*

http://www.musikk.no/lokmr/prosjekter/konferanse-2016/landskonferanse/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

VIS DIN STØTTE!

Musikk og Drama er foreslått flyttet bort fra Risum – og ut av byen. Det er ikke
vanskelig å se at dette vil få konsekvenser for rekrutteringen til det lokale
kulturlivet. Mye godt har kommet fra Risum opp gjennom åra, og vi håper at vi
får mye godt i årene fremover også.

Halden Kulturråd oppfordrer alle å stille opp på støttekonserten og
demonstrasjonen på torget lørdag 7. mai kl 13:00.

Dersom du ikke kan komme, har du muligheten til å vise din støtte ved å signere
dette oppropet: http://www.underskrift.no/vis/6046

Vennlig hilsen
Morten

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar