Halden Kulturråd

Halden Kulturråds mål og formål

Halden Kulturråd har som mål å samle flest mulig kulturutøvere og frivillige kulturarbeidere i en felles organisasjon – et lokalt kulturnettverk.

Halden kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom frivillige grupper, lag og organisasjoner innen kultur i Halden. Halden kulturråd skal være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner. Halden kulturråd skal arbeide for best mulige rammebetingelser for det frivillige kulturarbeidet i Halden.

Hvilke andre mål har Halden Kulturråd ?
Halden Kulturråd har som ytterligere mål å bli et knutepunkt for de forskjellige kulturgrenene og –
* være fellesnevneren for kulturlivet når Haldens kulturplan skal rulleres og revideres
* arrangere kurs for kulturlivet i samarbeid med bl.a. Halden kommune
* arrangere åpne møter og debatter med fellesnevner kultur i Halden som tema
* bidra til at kulturarrangementer blir promotert
* sørge for at viktige meldinger bl.a. fra det offentlige kan distribueres raskt blant medlemmene i Halden Kulturråd
* til enhver tid ha en oppdatert hjemmeside med nyttig informasjon til kulturlivet
* samle linker til bl.a. kulturlivets støtteordninger
* være pådriver for å få etablert en ny kulturfestival i Halden

Hvem kan bli medlem i Halden Kulturråd ?
Alle foreninger, lag, grupper, klubber, korps, kor, band, organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner, etc. med virksomhet innen kultur og tilhold i Halden kan søke om å bli tatt opp som medlem.

Hva koster det å være medlem ?
Det koster ingenting å være medlem i Halden Kulturråd.

Hvorfor bli medlem i Halden Kulturråd ?
Halden Kulturråd skal fungere som et kulturnettverk til nytte for Halden kommune, Kulturrådets styre og for hvert enkelt medlem i nettverket. Vi oppretter et medlemsregister for å –
* dokumentere mengde og bredde innen Haldens kulturliv
* samle inn nyttige data i kartleggingen av kulturlivets behov
* produsere statistikk til kommunens politikere og administrasjon
* benytte registeret som informasjonskanal

Det er stengt for kommentarer.