Årsmøte 2017, Halden Kulturråd

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 – 20.00 I KONSERVATIVEN

Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Som innledning til årsmøtet vil det bli et kulturelt innslag.

Saksliste og øvrige dokumenter.

Publisert i Arrangementer, Årsmøte, Kultur i Halden, Viktig informasjon | Skriv en kommentar

Nominasjoner til styret

Det er snart tid for årsmøte i Halden Kulturråd.

I den forbindelse vil valgkomiteen gjerne ha innspill om hvem som bør
sitte i rådets styre. Forslagene er uforpliktende, vi tar selv kontakt
med aktuelle kandidater.

Vi er på jakt etter folk som kan representere bredden i
medlemsorganisasjonene, mennesker med organisasjonserfaring, med
kontaktnett, med politisk teft og pågangsmot.

Send deres forslag til mailto:valg@haldenkulturraad.no

Gjerne innen i går 🙂

Valgkomiteen.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kulturrådskonferanse

*Årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm blir
arrangert helga 23. – 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.*

http://www.musikk.no/lokmr/prosjekter/konferanse-2016/landskonferanse/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

VIS DIN STØTTE!

Musikk og Drama er foreslått flyttet bort fra Risum – og ut av byen. Det er ikke
vanskelig å se at dette vil få konsekvenser for rekrutteringen til det lokale
kulturlivet. Mye godt har kommet fra Risum opp gjennom åra, og vi håper at vi
får mye godt i årene fremover også.

Halden Kulturråd oppfordrer alle å stille opp på støttekonserten og
demonstrasjonen på torget lørdag 7. mai kl 13:00.

Dersom du ikke kan komme, har du muligheten til å vise din støtte ved å signere
dette oppropet: http://www.underskrift.no/vis/6046

Vennlig hilsen
Morten

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Støttekonsert for Risum, 7.mai

linjaleve

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Skolebruksplanen bygger ned et miljø

Til Østfold fylkeskommunes politikere

SKOLEBRUKSPLANEN BYGGER NED ET MILJØ

Forestillingen som i 2015 ble satt opp i forbindelse med byfeiringen var skrevet av Tord Akerbæk, og ble gjennomført i samarbeid med Halden vgs. avd. Risum. Utgangspunktet var en teaterforestilling om byens industrihistorie.
Det som ble verdt å merke seg var to viktige punkt:

1. En oppsetning med et slikt omfang og egenart ville ikke latt seg gjennomføre uten dramaavdelingen ved Halden vgs.
2. Oppsetningen var mulig fordi Halden vgs. avd. Risum gjennom en årrekke har bygd opp et kontaktnett og en lokalkunnskap nettopp for slike formål.

Gjennom en rekke lokale festivaler og produksjoner har Halden vgs. avd. Risum, bygd opp – ikke bare sin egen, men også sine samarbeidspartneres kompetanse. Dette er med å drive et utøvende miljø som strekker seg langt utenfor skolens vegger. Skolen kan nå trekke på ressurser fra det samme miljøet; elevene på drama fikk gjennom oppsetningen anledning til å arbeide sammen med profesjonelle skuespillere, i direkte kontakt med dramatiker, scenograf og oppdragsgiver.
Hvis de kreative linjene i Halden legges ned, vil et verdifullt pedagogisk og skapende miljø forsvinne. Vi er redd det vil ta lang tid å bygge opp noe tilsvarende.

Skolen på Risum er godt over hundre år gammel. Istedenfor å stirre seg blind på bygningenes tilstand, bør man se det positive i en lang tradisjon.
Selv om skolen formelt er underlagt Halden vgs, så utgjør den i praksis en selvstendig enhet med egen kultur, egne tradisjoner og stolthet. Disse tradisjonene bør det bygges videre på. Historien og den lange kontinuiteten er en umistelig ressurs.

Det tar tid å bygge opp et godt fagmiljø. Det kan rives ned med et enkelt ubetenksomt vedtak.
MDD på Risum har en stor betydning for lokalsamfunnet. Å samvirke med samfunnet rundt har vært og er en vesentlig del av skolens profil. Her har elevene lært å bli aktive samfunnsborgere – i tillegg til å bli habile kulturutøvere. Dette har skjedd gjennom kulturfestivalen Bom-kræsj-bang og deltakelse i et utall lokale kulturarrangementer.
Dette samvirket gir positive vekselvirkninger mellom skolen, lokalsamfunnet og det lokale næringslivet, noe som er viktig for tilbakeflytting og befolkningsvekst i Halden kommune.
Haldens kulturliv har endel kjerneinstitusjoner som alle står i fare; DNBE, Opera Østfold, Kulturskolen, Korpsmiljøet, Rockehuset, og MD på Risum.
Faller Risum så er det store sjanser for at hele miljøet går under. Dette vil være fatalt for et allerede hardt prøvet lokalsamfunn. Slik vi ser det vil fylkeskommunen undergrave sin egen legitimitet ved å gå til angrep på et lokalsamfunn på denne måten.
Istedenfor å strupe eller nedlegge miljøet ved Risum, bør det styrkes og utvides. Ikke bare må avdelingen styrkes. Den må få en garanti for forutsigbarhet og videre drift.
Halden Kulturråd tar avstand fra ideen om å samlokalisere Halden Videregående Skole. Tvert imot bør Risum gjenopprettes som selvstendig skole med egen rektor

SKOLEBRUKSPLANEN BYGGER NED SKOLETILBUDET I HALDEN

Det er bekymringsverdig at skolebruksplanen nesten uten unntak omtaler Halden vgs. Avd Risum med negativt fortegn. Det brukes mye plass til å forsvare flytting av linjer, ved å henvise til teknisk stand, og kostnader for drift og vedlikehold. Selv i de få tilfellene det skisseres et forsøk på løsning som gagner Halden (som relokalisering på Porsnes), velger man i samme åndedraget å påpeke ekstrakostnader ved leie og begrensninger i mulighetene for utbygging av eksisterende bygningsmasse.
Man sitter igjen med følelsen av at noens vilje overskygger alt annet.

BYGNINGSMASSEN PÅ RISUM

Det skrives mye om den dårlige standarden som er på bygningene på Risum. Det er det selvfølgelig vanskelig å argumentere mot, uten å være fagmann – eller ha leid inne en sådan.
Bygg C, som er basen for dans og drama, sto ferdig i 1997 og inneholder en fullt moderne Blackbox med påkostet lys- og lydanlegg. Videre er det to moderne dansesaler med lydanlegg og dempet dansegulv. Under tid er Blackbox påkostet med ytterligere profesjonelt lyd- og lysanlegg.
Disse lokalene har ennå lang levetid. Å legge ned denne avdelingen med fullt fungerende moderne

KONKLUSJON

Halden Kulturråd stiller seg svært negativ til flyttingen av MD fra Halden vgs. avd. Risum til annen skole og by. Rådet mener derimot fortsatt at denne avdelingen burde styrkes og gis en mer selvstendig rolle. Det vil ikke bare ha betydning for Halden – men for hele fylket. En flytting av hele utdanningsprogrammet vil sette kompetansen og miljøet mange år tilbake.

Halden 29.04.2016

Styret i Halden Kulturråd

Publisert i 2015 - 350-årsjubileum, Debatt, Kultur i Halden, Presse, Uttalelser | Skriv en kommentar

Årsmøte 2016

Halden kulturråd avholdt årsmøte 31.mars 2016. Referatet er nå klart.

Referat

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Årsmøte 2016, Halden Kulturråd

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE
TORSDAG 31. MARS 2016 KL. 18.00 – 20:00
I ROSENLUNDSALEN (KONSERVATIVEN)

Halden kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det
antall godkjente representanter som møter.
Det blir enkel servering, og som innledning til årsmøtet vil det bli et kulturelt innslag.

Saksliste:

  • 1. Godkjenne de frammøtte representantene
  • 2. Godkjenne innkalling og saksliste
  • 3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
  • 4. Behandle periodeberetning
  • 5. Behandle revidert årsregnskap
  • 6. Behandle forslag til handlingsplan for neste periode
  • 7. Behandle innkomne forslag (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)
  • 8. Valg
    Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter (med eventuelle forslag) vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.


Representasjon på årsmøtet

Følgende har stemmerett: Kulturrådets styre med en stemme pr. styremedlem og en representant fra hvert av medlemslagene. Disse må ha vært medlem i minimum tre måneder før årsmøtet.
Ved stemmelikhet har kulturrådets leder dobbeltstemme.
Enkeltpersoner har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

2016 – Årsmøte Halden Kulturråd

Publisert i Arrangementer, Viktig informasjon | Merket med | Skriv en kommentar

Kulturkvartalet

I Halden Kulturråds handlingsplan heter det:

Halden Kulturråd skal arbeide for utvikling av kulturkvartalet – herunder Konservativen / Sparebanksalen / Black Box og Samfundet – Halden.

Kulturkvartalet har tre ulike eiere og en rekke faste og tilfeldige brukere. Kvartalet mangler en felles koordinator og det finnes ikke noe sted man kan finne oppdatert informasjon om hele kvartalet.

For å rette på dette har vi opprettet

KULTURKVARTALETS WIKI

Her kan du finne informasjon om de ulike kulturhusene, salene og tilbudene i kvartalet, med informasjon om rom, egnethet, størrelse, eiere og kontakter.

Dette er et dugnadsprosjekt der alle som sitter på oppdatert informasjon er velkomne til å bidra.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ekstraordinært årsmøte avholdt

Halden kulturråd har holdt ekstraordinært årsmøte for å få ledervalget formelt avklart.

Ny leder er Morten André Berger, nestleder er Eva Denis, sekretær er Sverre Magnus Heidenberg, kasserer er Odd Ragnar Solberg. I tillegg består styret av Hilde Kristin Gustavsen, Jan Eirik Towsen og Geir Vegusdal.

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar