fbpx

Medlemsfordeler: 

1: Du/Dere får tilbud om fire medlemskvelder i løpet av en 12 mnd periode. Dette vil være en kombinasjon av foredrag, kurs og nettverksbygging.

2: Du/Dere får mulighet til å påvirke hva Kulturrådet skal fokuserer på, og jobbe med.

3: Du får invitasjon til å delta på Kulturrådets årsmøte hver vår. Det er her de store avgjørelsene tas, og her legges grunnlaget for året.

Alt dette er gratis for medlemmer.

Pris enkeltmedlem kr 79,-
Pris gruppe/organisasjon over fem personer kr 299,-
(Melder du deg inn nå, vil medlemskapet gjelde ut 2019)

 PS. Vi jobber med et forbedret innmeldingsskjema for organisasjon/gruppe. Foreløpig benyttes dette for begge.

(Fornavn= navnet på gruppen, Etternavn = Halden, Fødselsdato og kjønn kan velges vilkårlig(blir ikke brukt av oss). E-post bør være til en fellesadmin som ikke feiler dersom en enkeltperson slutter, men dette er bare en oppfordring fra oss.)