Bli medlem

Halden Kulturråd har som mål å samle flest mulig kulturutøvere og frivillige kulturarbeidere i en felles organisasjon – et lokalt kulturnettverk.

——————–

Utdrag fra Halden Kulturråds vedtekter:

§ 2 Medlemskap:
Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner innen kultur i Halden kan bli medlemmer i Halden kulturråd. Medlemskapet er gyldig når det er blitt godkjent av styret.
§ 3 Kontingent:
Det er ingen kontingent for å være med i Halden kulturråd.

Registreringsskjema – Halden kulturråd
for forening, lag, gruppe, klubb, korps, kor, band, organisasjon, institusjon, enkeltperson, etc.
* = obligatorisk felt

Vi/jeg ønsker å bli medlem i Halden kulturråd –

Foreningens/organisasjonens navn

* Kontaktperson/enkeltperson

* Postadresse

* Postnr./Poststed

* Telefon

* E-post

Web-side

* Antall aktive kulturutøvere/medlemmer