fbpx

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

ONSDAG 25. APRIL 2018 KL. 18.00 – 20.00 I KONSERVATIVEN

Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Innkalling og saksliste