Tilskudd til kunst- og kulturformål – Halden kommune

Kunst- og kulturprosjekter som skal gjennomføres mellom 1. januar og 30. juni 2019 kan nå søke om støtte fra Halden kommunes kulturmidler.
Søknadsfrist: 15. september 2018.
Søknader som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.
Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer finner dere på kommunens nettside
http://halden.kommune.no/kunngjøringer/
For veiledning og informasjon, kontakt Lise Antonsen, telefon 93240022 eller
epost lise.antonsen@halden.kommune.no

kulturmidler 1.halvår 2019