Dokumenter

Handlingsplan
Handlingsplan for perioden 2016-2017

Samfundet – Halden:
Kulturhuset Samfundet – 2007
HA – 4. juli 2011
Prospekt Violgata 3
Megleropplysninger
Eiendomsinfo
Målebrev
Plantegninger
Regplan
Reg.bestemmelser
Situasjonskart
Takst
Bruksrett
Kostnadsoverslag Arbeidersamfunnet
1 – Ideskisse – Samfundet Halden
2 – Svar fra styret i Studentsamskipnaden

Vedtekter:
Vedtekter oppdatert 2011 – Halden Kulturråd

Halden kommune:
Kulturplan for Halden kommune 2007-2010

Østfold fylkeskommune:
Regionalplan kultur 2010 – 2013

Periodeberetninger:

Periodeberetning 15-16
Periodeberetning 14-15
Periodeberetning 13-14
Periodeberetning 12-13
Periodeberetning 11-12
Periodeberetning 10-11
Periodeberetning 09-10
Periodeberetning 08-09
Periodeberetning 07-08

Referat fra årsmøter:
Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2016
Referat ekstraordinært årsmøte 2015
Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2014
Protokoll årsmøte 2013
Referat fra årsmøte 2012
Referat fra årsmøtet 2011
Referat Halden Kulturråds Kulturting 2010
Referat Halden Kulturråds Kulturting 09.03.09
Referat Halden Kulturråds Kulturting 2008
Referat Halden Kulturråds Kulturting 30.08.07
Referat Halden Kulturråds Kulturting 27.04.06
Referat fra stiftelsesmøtet 22.06.05

Regnskap:
Revidert regnskap 15-16

Dokumenter fra stiftelsesmøtet 22. juni 2005:
Forslag til statutter for Halden Kulturråd
Forslag til Måldokument for Halden Kulturråd
Forslag til Arbeidsprogram for Halden Kulturråd