fbpx

Halden skal fortettes, men på veien dit er det noen områder vi bør ta vare på som de er. Hvilke områder er det? Kanskje du er oppmerksom på noen kulturhistoriske verdier som vi ikke er kjent med. Nå ber vi om din hjelp.

Velkommen til åpent møte der vi ønsker innspill om verneverdi og historie i de tettbygde områdene rundt Halden sentrum.

Planlegge for fremtid – ta vare på fortid:

Hvis vi kan bo litt tettere får vi utnyttet infrastrukturen i kommunen vår bedre. Det blir enklere å få god kollektivtrafikk, biltrafikken kan reduseres og sentrumsområder kan bli styrket fordi det blir kortere vei for flere. Det ligger nasjonale føringer bak en slik tanke fordi fortetting er bra for både klima og samfunnsøkonomi.

Samtidig vil vi i Halden sikre at vi tar vare på det som er viktig å ta vare på – identiteten og historien vår – selv om vi skal planlegge for fortetting.

Halden kommune har engasjert Asplan Viak til å hjelpe oss med å lage en strategi for fortetting. Som et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer har de betydelig kompetanse på samfunnsutvikling, men de mangler nok noe på lokalkunnskap i Halden.

Der kommer du inn.

Du som kan Haldens historie. Du som vet det som er verdt å vite om arkitektur som preger et bestemt område. Du som kjenner et nærområde som din egen bukselomme.

Du kan godt representere et fagmiljø eller en forening, men du er like velkommen om du er en engasjert privatperson. Vi vil at du skal dele dine innspill med de flinke folka i Asplan Viak, slik at de lykkes med å gjøre en god jobb for Halden.

Disse områdene vurderes nå:

Halden er en stor kommune og det er ikke hele kommunen vi skal se på i denne omgang. Gjennom arbeidet med sentrumsplanen har vi allerede kartlagt kulturhistoriske verdier i Halden sentrum, så det trenger vi ikke å se på i denne omgang. De landlige områdene utenfor byen skal vi heller ikke se på nå.

Nå trenger vi å samle mer kunnskap om verneverdier og historie i de tettbygde områdene rundt sentrum. Vi ønsker innspill om all tettbygd bebyggelse som henger sammen med sentrum (f.eks. Risum, Knardal, Tistedal, Gimle, Stenrød, Karrestad) pluss Isebakke/Sørlifeltet/Svingen.

Velkommen til åpent møte på Brygga kultursal mandag 12. november 2018 klokken 18.30.

Det vil være åpent for å dele kunnskap og synspunkter om hvor de viktigste kulturhistoriske verdiene er lokalisert og viktigheten av disse. Det vil i det åpne møtet også informeres om arbeidet om strategier for fortetting for Halden.

Gratis adgang. Ingen påmelding. Velkommen!