fbpx

For å kunne gi noe mer substans tilbake til våre medlemmer, ser vi oss derfor nødt til å innføre en liten, og helt symbolsk, årlig medlemsavgift.
Kr 79,- for enkeltmedlem og kr 299,- for gruppe/organisasjon over 5 personer.
En ganske liten pris for å kunne være en del av et kultursamfunn der du selv kan dele og motta informasjon, dele og hente inspirasjon, bli hørt, engasjere og bli engasjert.

På grunn av overgang til nytt og bedre organisasjonssystem, er samtlige gamle medlemmer nå slettet.
ALLE MÅ MELDE SEG INN PÅ NYTT!
Melder du deg inn nå, gjelder medlemskap for hele 2019.

(Ps, det å være medlem i Facebook-gruppa til Halden Kulturråd, er ikke det samme som å være medlem i Halden Kulturråd.)

Vi håper flest mulig vil støtte opp og melde seg inn!

Med vennlig hilsen
Styret

Les mer om medlemsfordelene, og meld deg inn her:

Bli medlem