fbpx

Fredrikshald Borgervæpning

Bilde: Per Windahl

Formålsparagraf:
Foreningens formål er å ta vare på og levendegjøre historien til Haldens (Fredrikshald fra 1665) borgervæpning i perioden 1644 – 1881. Inn i dette inngår også de frivillige borgervæpningsgrupper.

Fredrikshald borgervæpning er en fri og uavhengig militærhistorisk forening. Foreningen skal legge vekt på et godt sosialt samhold mellom medlemmene og søke samarbeid med andre foreninger både innlands og utenlands. Medlemskap: Foreningen er åpen for alle som kan bidra til at overnevnte formålsparagrafs intensjoner fremmes.

Kontaktinformasjon
92092682
kontakt@fredrikshald-borgervepning.no
https://www.fredrikshald-borgervepning.no
Tordenskjolds gate 8, 1776 Halden