fbpx

Halden barne- og ungdomskor

Halden barne- og ungdomskor er et kor for alle sangglade barn og unge. Barnekoret er fra 5 år t.o.m 4. trinn, og ungdomskoret fra 5. trinn og oppover. Vi øver hver onsdag i Immanuels kirke, og dirigent er kantor Marie Håkensen.

Halden barne- og ungdomskor er en del av menighetsarbeidet i Immanuels kirke, og er åpent for alle. Korets formål er å bevare, fremme og fornye kirkesangen, gi barn og unge opplæring i sang, musikk og liturgi, og delta på gudstjenester, konserter og andre arrangement. Trosopplæring er en naturlig del av korets virksomhet.

Vi synger mange fine sanger; alt fra kirkemusikalsk repertoar til festlige barnesanger med bevegelser. Vi har fokus på god stemmebruk og musisering. Øvelsene våre er preget av en uhøytidelig, hyggelig stemning, mye moro og varierende musikkstilarter. Vi synger på gudstjenester og konserter, har koseøvelser med pizza, går på kino og ungdomskoret drar også på turer. Gleden over musikk står i sentrum!

Religiøs forankring:
Tilhører Den norske kirke, Halden menighet.

Kontaktinformasjon
46781696
marie.hakensen@kirkenshus.halden.no
https://halden.kirken.no
Os alle 13, 1777 Halden