fbpx

Halden husflidslag

Halden husflidslag har som formål å fremme god norsk husflid, kulturelt, sosialt og økonomisk.

Halden husflidslag er et lokallag av Norges husflidslag. Halden husflidslag ble stiftet i mai 1966. Laget hadde 92 medlemmer pr 31. desember 2022, inkludert 5 medlemmer i Ung husflid. Vi driver vår virksomhet i leide lokaler i Svenskegt. 2. Vi har tilbud innen de fleste husflidsområder som vev, søm, strikk, billedvev og hekling. Vi har utstrakt kursvirskomhet. Vårens kurs er skinnfelltrykk, neverkurs og takkebakst. Kursene er åpne for alle, også ikkemedlemmer. Det samme er våre månedlige husflidsmøter og strikkekafé. Ung Husflid for aldersgruppa 9-16 år er et relativt nytt tilbud i lagets regi. Prosjektet «Holdbart» vil prege tilbudet fremover. Dette handler om gjenbruk, reparasjon og omsøm, og er en nasjonal satsing for økt miljøbevissthet.

Vi arrangerer julemesse og medlemslotteri hvert år for å skaffe inntekter til husleie og andre løpende utgifter. Vi søker stadig nye samarbeidspartnere og ønsker å være en del av det frivillige kulturlivet i Halden med en åpen profil for alle som er interessert i håndarbeid og husflid. I fjor samarbeidet vi f. eks. med Naturvernforbundet i forbindelse med den store klesbyttedagen.

Kontaktinformasjon
90962031
gmekornes@gmail.com
https://haldenhusflidlag.no
Svenskegata 2, 1776 Halden