fbpx

Halden kulturråd avholdt sitt årlige årsmøte mandag 18.mars 2019 kl.18.00 i Konservativen. Tilstede var 14 betalende medlemmer. Referat fra årsmøte vil bli offentliggjort senere på kulturrådets hjemmesider.

På årsmøte ble det valgt nytt styre for inneværende år.
Styret i Halden kulturråd 2019 – 2020 består av:

Leder(nyvalgt) – Johnny Nilsen

Styremedlemmer med 1 år igjen:
Jonas Borge Stafsengen
Marte Rian Aarnes
Emil Stang Lund

Styremedlemmer med 2 år igjen(nyvalgte):
Jan Tore Harlyng
Pål-Robert Lunde
Synnøve Sørland
Grete Ludvigsen

Varamedlemmer:
Elise Jarem
Karsten Svendsen

Valgkomite:
Trude Landsverk
Marita Rognøy
Tom Skjeklesæther

Mer informasjon om og bilde av det nye styret blir lagt ut senere.

Styret i Halden kulturråd takker avtroppende styremedlemmer med tidligere leder Camilla Gjessing Gribsrød i spissen for god innsats. Vi lover å ta godt vare på kulturrådet og skal gjøre det vi kan for at Halden-kulturens stemme skal bli hørt.

Styret i Halden kulturråd vil i det nærmeste konstituere seg, for deretter å legge planer for vårt videre arbeid framover.

Vi håper på/regner med en god dialog med våre medlemmer. Vi vil jobbe for og ser fram imot at flere ser nytten av å være medlem av kulturrådet. Vi skal være deres stemme.

Husk; sammen er vi sterkere.