fbpx

Hva er kunst og hvorfor er kunst så viktig?

Kunst har eksistert gjennom alle tider, og er en form for hvordan vi mennesker utrykker oss. Kunsten er mangfoldig og kommer i mange forskjellige varianter, og noen av de skal jeg nå ta for meg.

En av de absolutt mest kjente kunstformene som også ligger midt hjerte nærmest er maleri. Dette er når kunstneren bruker maling, lerret og andre hjelpemidler for å skape visuelle verk. Det kan være alt fra verk som vi klarer å tyde, som portretter, hav og himmel, til den mer abstrakte kunstformen der den konkrete virkeligheten er redusert og kunstneren bruker mer fantasi.

En annen viktig kunstform er skulptur, der kunstneren former materiale som tre, leire, stein eller metall, og lager de til tredimensjonale verk.

En kunstform som er veldig viktig i byen vår er musikk! Kunstformen som utrykker følelser gjennom rytme, harmoni og tekst. Det finnes utrolige mange forskjellige musikksjangere som påvirker oss på forskjellige måter.

Vi må heller ikke glemme dans, teater og film som også er viktige kunstformer. Gjennom kroppens bevegelse i dans utrykker vi mange følelser, som varierer både fra sorg til glede. Teater er en kunstform som faktisk kombinerer både dans, musikk og skuespill, og er ofte fylt opp med litterært innhold. Film kombinerer visuell og auditiv kunst for å fortelle historier.

Litteratur er en kunstform vi alle har vært innom. Her finnes det mange forskjellige sjangere som blant annet romaner, essay, dikt og skuespill.

Selv om vi liker forskjellige kunstformer, og forskjellige sjangere innen hver form, er det flere ting som er likt, og det er at kunst påvirker oss, slik at vi får ulike følelser, opplevelser og kanskje ser ting i nye perspektiver. Kunst er viktig, for mange kan det gi et pusterom i hverdagen, for andre kreativitet, utforsking, inspirasjon, samtidig som det kan gi oss oss et innblikk i samfunnets holdninger.

Kunst er viktig, kunst er et fristed!

Stian Borgen

Tom Erik Andersen