fbpx

Støtte til lokale kulturarenaer

Nå er det mulig å søke spillemidler til lokale kulturbygg og kulturarenaer.
Dette er en del av Kulturdepartementets tilskuddsordninger. Denne ordningen forvaltes av Østfold fylkeskommune.
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.
Hvordan søke?

Ta kontakt med rådgiver Lise Antonsen i Halden kommune for mer informasjon. Hun kan kontaktes på epost Lise.Antonsen@halden.kommune.no eller telefon 93240022.