fbpx

asterix Kulturrådet har holdt plansmie om kommunens sentrumsplan. I tillegg til representanter fra styret, møtte det opp tolv engasjerte plansmeder. Resultatet ble en høringsuttalelse som er levert til kommunen.

Deltakerne ga uttrykk for at de likte konseptet, og anbefalte kommunen å ta metoden i bruk i det videre planarbeidet.