fbpx

Vi har fått følgende invitasjon fra Østfold musikkråd

 

MEDLEMS-, DIALOG,- OG TEMAMØTE

Mandag 19. november kl. 18.00
 
Vi inviterer dere til medlems,- dialog- og temamøte mandag 19. november kl. 18 
og ber dere om å holde av denne kvelden. Innholdet i møtet er en oppfølging av 
samtaler etter det formelle årsmøtet i april.
 
To viktige temaer står på agendaen:
Musikklokaler (med vekt på øvingslokaler)
Viken
 
Mangelen på gode øvingslokaler er stadig et aktuelt tema både nasjonalt, internasjonalt 
og i vårt fylke, Østfold. Trond Eklund Johansen fra Hedmark og Oppland musikkråd som har 
stor kompetanse på feltet musikklokaler og akustikk, kommer til møtet og vil formidle 
kunnskap og erfaringer.
 
I forbindelse med opprettelse av Viken fylkeskommune ga medlemsorganisasjonene uttrykk 
for et ønske om medvirkning i prosessen mot Viken. Vi vil informere om arbeidet som pågår 
i de tre musikkrådene og vil ta med deres innspill videre i arbeidet.
 
Vi ser fram til å møte dere alle mandag 19. november.
 
Mer informasjon kommer - bl.a. om sted!
 
Vennlig hilsen
 
Birgitte Magnus
Daglig leder