fbpx

Halden Kulturråds mål og formål

Halden Kulturråd har som mål å samle flest mulig kulturutøvere og frivillige kulturarbeidere i en felles organisasjon – et lokalt kulturnettverk.

Halden Kulturråd skal være kulturlivets felles talerør ovenfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner.

Halden Kulturråd skal arbeide for best mulig rammebetingelser for det profesjonelle, og det frivillige kulturarbeidet i Halden.

Halden Kulturråd har som ytterligere mål å bli et knutepunkt for de forskjellige kulturgrenene.

Hvilke andre mål har Halden Kulturråd ?

Være fellesnevneren for kulturlivet og en samarbeidspartner for Halden Kommune når ny kulturplan skal diskuteres, og fremlegges.

Arrangere kurs for kulturlivet

Bidra til at kulturarrangementer blir promotert

Sørge for at viktige meldinger bl.a. fra det offentlige kan distribueres raskt blant medlemmene i Halden Kulturråd

Til enhver tid ha en oppdatert hjemmeside med nyttig informasjon til kulturlivet

Hvem kan bli medlem i Halden Kulturråd ?
Alle enkeltpersoner, foreninger, lag, grupper, klubber, korps, kor, band, organisasjoner, institusjoner, etc. med virksomhet og interesse innen kultur kan bli medlem. Det eneste kravet vi stiller, er at medlemmet har tilhold, og eller tilknytning til Halden.

Hva koster det å være medlem ?
For enkeltmedlem: 150,- For Organisasjon/gruppe over 5 medlemmer: 450,-

Hvorfor bli medlem i Halden Kulturråd ?
Halden Kulturråd skal fungere som et kulturnettverk til nytte for Halden kommune, Kulturrådets styre og for hvert enkelt medlem i nettverket.

Vi oppretter et medlemsregister for å:

Dokumentere mengde og bredde innen Haldens kultur
Samle inn nyttige data i kartleggingen av kulturlivets behov
Produsere statistikk til kommunens politikere og administrasjon
Benytte registeret som informasjonskanal