fbpx

I Halden Kulturråds handlingsplan heter det:

Halden Kulturråd skal arbeide for utvikling av kulturkvartalet – herunder Fredrikshalds teater, Konservativen, Sparebanksalen/Black Box, Samfundet, Gamle Gutteskolen med tilhørende gymsal, Alladin kino, Ynglingen(Halden Kulturskole) og Folkets hus.

Kvartalet mangler en felles koordinator og det finnes ikke noe sted man kan finne oppdatert informasjon om hele kvartalet.

KULTURKVARTALETS WIKI

Samfundet – Halden:
Kulturhuset Samfundet – 2007
HA – 4. juli 2011
Prospekt Violgata 3
Megleropplysninger
Eiendomsinfo
Målebrev
Plantegninger
Regplan
Reg.bestemmelser
Situasjonskart
Takst
Bruksrett
Kostnadsoverslag Arbeidersamfunnet
1 – Ideskisse – Samfundet Halden
2 – Svar fra styret i Studentsamskipnaden