fbpx

Halden kulturråd er kulturlivets eget samlende organ og felles talerør

 

Eva Denis – Daglig leder

dagligleder@haldenkulturraad.no

Mobil: +47 930 60 919

Styret for Halden Kulturråd for perioden 2022 – 2023 består av:

Synnøve Sørland – styremedlem (1 år igjen)

Aasmund Kaldestad – styremedlem (valgt for 2 år – 1 år igjen)

Asgeir Borgemoen – styremedlem (valgt for 2 år – 1 år igjen)

Bent Ingerø-Ahlsen – styremedlem (valgt for 2 år)

Sverre Magnus Heidenberg – styremedlem (valgt for 2 år)

Samira Hajric – styremedlem (valgt for 2 år – 1 år igjen)

 

Tetyana Kryvytska Stang Lund – vara styremedlem (valgt for 1 år)

Gunn Helen Arsky – vara styremedlem (valgt for 1 år)

Cecilie Jørstad – vara styremedlem (valgt for 2 år – 1 år igjen)

 

Marita Rognøy – valgkomitè

Trude Landsverk – valgkomitè

Anni Bjørgengen – valgkomitè

Økonomiansvarlig – Grete Ludvigsen

 

Kontakt- / organisasjonsinfo:
Navn: Halden Kulturråd
Org.nr.: 988 749 419
Adresse: Øvre Bankegt. 5, 1771 Halden (Konservativen)
Epost: post@haldenkulturraad.no
Webside: www.haldenkulturråd.no
Bankkonto: 1030.11.13957

 

Styret for Halden Kulturråd for perioden 2021 – 2022 består av:

Johnny Nilsen – leder (valgt for 1 år)

Jan Tore Harlyng – styremedlem (1 år igjen)
Emil Stang Lund – styremedlem (1 år igjen)
Anni Bjørgengen – styremedlem (1 år igjen)
Knut Gustav Skjeklesæther – styremedlem (1 år igjen)

Synnøve Sørland – styremedlem (valgt for 2 år)
Grete Ludvigsen – styremedlem (valgt for 2 år)
Karsten Svendsen – styremedlem (valgt for 2 år)

Aasmund Kaldestad – vara styremedlem (valgt for 1 år)
Linda Elise Haug – vara styremedlem (valgt for 1 år)

Marita Rognøy – valgkomitè
Trude Landsverk – valgkomitè

Halvar Bakke – revisor

Styret for Halden Kulturråd vil for perioden 2020-2021 besto av:

Johnny Nilsen – leder (valgt for 1. år)

Synnøve Sørland – styremedlem ( 1 år igjen)
Grete Ludvigsen – styremedlem (1 år igjen)
Pål-Robert Lunde – styremedlem (1 år igjen)

Jan Tore Harlyng – styremedlem (valgt for 2 år)
Emil Stang Lund – styremedlem (valgt for 2 år)
Anni Bjørgengen – styremedlem (valgt for 2 år)
Knut Gustav Skjeklesæther – styremedlem (valgt for 2 år)

Karsten Svendsen – varamedlem (valgt for 1 år)
Sverre Magnus Heidenberg – varamedlem (valgt for 1 år)

Halvar Bakke – revisor

Marita Rognøy – valgkomité

Trude Landsverk – valgkomité

Styret i Halden Kulturråd 2019 – 2020:
Johnny Nilsen, leder (valgt for 1 år)

Jonas Borge Stafsengen (1 år igjen)
Marte Rian Aarnes(1 år igjen)
Emil Stang Lund (1 år igjen)

Jan Tore Harlyng (gjenvalgt for 2 år)
Pål-Robert Lunde (gjenvalgt for 2 år)
Grete Ludvigsen (nyvalgt for 2 år)
Synnøve Sørland (nyvalgt for 2 år)

Vararepresentanter:
Elise Jarem
Karsten Svendsen

Revisor:
Harald Bakke (ny)

Valgkomite:
Trude Landsverk
Marita Rognøy
Tom Skjeklesæther

Halden Kulturråd var i 2018 / 2019 representert i:
Halden Næringsråd
Østfold Musikkråd (Jan-Eirik Thowsen)

*************************

Styrehistorikk:
Onsdag 22. juni 2005 ble det skrevet historie i Sparebanksalen – Black Box. Med mange lovord og gode støttespillere tilstede ble byens første kulturrådsstyre valgt. 
Det første styret besto av: Johan Spørch Thoresen (leder), Liv Anne Fossbråten (nestleder), Bruno Skogmann (kasserer), Trine Wille (sekretær), Bent Ahlsen, Morten Milde og Trude Landsverk (styremedlemmer).

I perioden 2006/2007 besto styret i Halden Kulturråd av: Johan Spørch Thoresen (leder), Morten Milde, Trine Wille, Bent Ahlsen, Trude Landsverk, Siri Heide Larsen, Roger Fjeldet, Kirsten Gunnerud, Steinar Myhre

Periode 2007/2008: Johan Spørck Thoresen (leder), Trude Landsverk, Kirsten Gunnerud, Trine Wille, Marius Rekstad, Veronica Mittet, Henrik Næss Diesen, Wenche Erichsen, Johannes Granseth

Periode 2008/2009: Johan Spørck Thoresen (leder), Trine Wille, Trude Landsverk, Marius Rekstad, Johannes Granseth, Wenche Erichsen, Henrik Næss Diesen, Lars-Erik Huseby, Veronica Mittet

Periode 2009/2010: Wenche Erichsen (leder), Martin Fredheim Andersen, Christer Jensen, Magne Rekstad, Toril Brekke, Geir Andersen (vara), Inger Olsen (vara)

Periode 2010/2011: Wenche Erichsen (leder), Jan Henrik Diesen (nestleder), Christer Jensen, Eva Stømner, Wenche Høydahl, Aase Grenager, Gro Rakeng Ullner, Rosalie B. Aasmundsen og Stefan Ullner.

Periode 2011/2012: Wenche Erichsen (leder), Jan Henrik Diesen (nestleder), Christer Jensen, Eva Stømner, Åse Grenager, Gro Rakeng Ullner, Stefan Ullner, Knut Henriksen, Wenche Høidal, Håvard Gåsodden (vara) og Rune Kinnerød (vara)

Periode 2012/2013: Jan Henrik Diesen (leder), Kristin S. Breda (nestleder), Knut Henriksen, Wenche Høidal, Anette Kvamsdal, Eva Stømner (sekretær), Jan-Eirik Towsen, Gro R. Ullner, Stefan Ullner, Rune Kinnerød (vara) og Villemo Marie Svendsen (vara)

Periode 2013/2014: Jan Henrik Diesen (leder), Anette Kvamsdal (nestleder), Eva Stømner, Kristin S. Breda, Nina Ebeltoft Nordbø, Kristin Bielenberg Søhoel, Jan-Eirik Thowsen, Gro Rakeng Ullner, Trine Wille, Tord Akerbæk (vara), Sigurd Spørch Thoresen (vara)

Periode 2014/2015: Jan Henrik Diesen (leder), Eva Denis (nestleder), Trine Wille (sekretær), Sverre Magnus Heidenberg, Nina Ebeltoft Nordbø, Kristin Bielenberg Søhoel, Jan-Eirik Thowsen, Tord Akerbæk (vara), Eva Stømner (vara)

Periode 2015/2016: Morten A Berger (leder), Eva Denis (nestleder), Sverre Magnus Heidenberg (sekretær), Odd Ragnar Solberg (kasserer), Jan-Eirik Thowsen, Geir Vegusdahl, Hilde Kristin Gustavsen, Pål Espen Haugen (vara)

Periode 2016/2017: Morten A Berger (leder), Odd Ragnar Solberg (kasserer), Geir Vegusdahl, Hilde Kristin Gustavsen, Siw Langøy, Mari Gløckner, Eva Denis, Kari Stabekk (vara), Stian Songkran (vara)

Periode 2017/2018: Camilla Gribsrød (leder), Siw Langøy, Mari Gløckner Giil, Emil Stang Lund, Jan Tore Harlyng, Marita Rognøy, Pål-Robert Lunde,
Dina Billington, Ylva Berger(vara), Ove Billington (vara)

Periode 2018/2019: Camilla Gribsrød (leder), Jan Tore Harlyng, Jonas Borge Stafsengen, Marte Rian Aarnes, Pål-Robert Lunde, Marita Rognøy, Catharina Amundsen, Martin Kingsrød Larsen (vara), Malin Møller (vara)