fbpx

Rada Kulturalna Halden jest organem jednoczącym życie kulturalne i wspólnym rzecznikiem

Heidi Raude – Dyrektor generalny

dagligleder@haldenkulturraad.no

Mobil: +47 416 13 209

Cele i zadania Halden Kulturråd

Celem Rady Kultury Halden jest zgromadzenie jak największej liczby praktyków kultury i wolontariuszy pracowników kultury we wspólnej organizacji – lokalnej sieci kulturalnej.

Rada Kulturalna Halden jest wspólnym rzecznikiem życia kulturalnego wobec polityków, władz publicznych i organizacji życia kulturalnego.

Rada Kultury Halden będzie działać na rzecz możliwie najlepszych warunków ramowych dla profesjonalnej i wolontariackiej pracy kulturalnej w Halden.

Rada Kultury Halden ma kolejny cel: stać się ośrodkiem różnych gałęzi kultury.

Jakie inne cele ma Halden Kulturråd?

Być wspólnym mianownikiem życia kulturalnego i partnerem do współpracy dla gminy Halden, gdy ma zostać omówiony i zaprezentowany nowy plan kulturalny.

Organizuj kursy życia kulturalnego

Przyczyniaj się do promocji wydarzeń kulturalnych

Zadbaj o to, aby ważne komunikaty, np. z sektora publicznego można szybko rozprowadzić wśród członków Rady Kulturalnej Halden

Przez cały czas posiadamy aktualną stronę internetową z przydatnymi informacjami dotyczącymi życia kulturalnego