fbpx

Halden Kulturråd arrangerer plansmie om Sentrumsplanen.

Lørdag 21. mars, kl 13 i Konservativen.

Hva er ei plansmie?

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av
stedsutvikling.

Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en
stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte
føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere
og kommuneadministrasjonen.

Vi møtes, diskuterer og prøver gjennom felles innsats å bli enige om hva
som er en god sentrumsutvikling. Arbeidet munner ut i en
høringsuttalelse til den foreslåtte sentrumsplanen.

Les mer om plansmier på allgrønn

Sentrumsplanen burde være godt kjent for alle gjennom de møtene og
presentasjonsarbeidet kommunen har gjort.

Hele planen finnes her:

http://www.halden.kommune.no/aktuelt/viktig/Sider/Sentrumsplan-2015-2027.aspx

Vår plansmie blir hjulpet i gang av jurist og prosjektleder Audun Engh,
som tidligere har erfaring fra plansmier på så forskjellige steder som
Bjørvika, Rakkestad og Cuba.

Plansmia finner sted lørdag 21. mars, fra kl 13 til 17,
i kulturrådets lokaler i Konservativen, Øvre Bankegate 5.

Det blir enkel servering underveis.