fbpx

Pressemelding fra Halden kulturråd

Da nytt styre ble satt våren 2017, ble vi raskt enige om at vi ønsket å tilhøre et styre som skal utgjøre en forskjell. Vi ønsker ikke å være et beskjedent organ, som bare reagerer når det oppstår problemer.

Ved å bidra mer aktivt og være mer bevisste på vår rolle og våre oppgaver, skal vi være med og påvirke de ting som opptar oss mest for øyeblikket.

Vi er kritiske til både hvordan Enhet for kultur og oppvekst drives i dag, samt størrelsen på midler som avsettes til kultur i byen vår.

Et samlet kulturråd og en rekke kulturaktører, mener at vår kommune har en svært begrenset kulturadministrasjon. Vi mener Halden kommune må få en enhet medfølgende egenskaper og kompetanse:

  1. Kompetanse innen lederskap
  2. Evne til å drive området kultur framover, der visjoner, ideer og målsetninger kommer tydelig frem.
  3. Evne til å fremelske og synliggjøre utviklingen av kulturlivet i Halden, og hvordan man årlig innfrir de målsetninger man har satt seg (jmf. Kulturplanen 2015 – 2019). Her under evne til evaluering.
  4. Være en pådriver opp mot politikerne for kontinuerlig tilstrebe seg mer av den økonomiske potten de har til rådighet.
  5. Være en samlende og transparent enhet som jobber for et samlet kulturliv av nye og etablerte, amatører og profesjonelle, utøvende og skapende kunstnere. Dette gjøres ved å være aktivt ute i miljøet.

Halden kommune har en kulturplan med en visjon om å «være den mest innovative kommunen». Videre skal Halden kommune sørge for «tilrettelegging av utviklings- og arbeidsmuligheter for profesjonelle kunstnere og kultur-arbeidere, de skal prioritere midler til profesjonelle og innovative kunstprosjekter samt amatører. Halden skal være en pådriver for utviklingen av kultur som drivkraft».

Halden kulturråd mener denne planen forplikter, og da bør man ta grep nå slik at man har rett mannskap til å utføre disse planene.

Halden kommune har hatt en svært anstrengt økonomi i en lengre periode og dermed ikke evnet å yte kulturen det som trengs. Halden kulturråd har vist forståelse for dette. Men nå som vi snart er ute av Robek-lista og får et større økonomisk handlingsrom er tiden inne foren gradvis økning av kulturbudsjettet. Dette er en sak vi vil følge tett i tiden framover.

Kulturrådet mener at Halden kommune har svært mye å vinne på å få barn og unge med på flere aktiviteter, samt at ferdig utdannede kan jobbe innen kulturfeltet. Dette virker samlende på tvers av religion, opphav og økonomisk situasjon. Det å skape stolthet og delaktighet i byens kulturliv gir dens innbyggere inspirasjon som kan tas med inn i familie- og vennskapsrelasjoner, samt arbeidsliv. Det gjør Halden til en bedre by å leve i.

Til ALLE kulturaktører i Halden:

Nå er det viktig at vi står samlet, og at alle kulturaktører og andre med hjerte for byens kulturliv melder seg inn i Kulturrådet.

Styret i Halden Kulturråd har slettet samtlige  ”gamle” medlemmer, fordi vi har innført et nytt oversiktlig medlemssystem.

Les om alle fordelene ved å være medlem, og meld deg inn HER! 

PS: Det å være medlem av Kulturrådet på Facebook, er ikke det samme som å være medlem i Kulturrådet.

Hilsen styret i Halden kulturråd

 


På bildet: Jonas Borge Stafsengen, Emil Stang Lund, Marte Rian Aarnes, Marita Rognøy, Catharina Heide Amundsen og Jan Tore Harlyng.