fbpx

Halden Kulturråd har i samarbeid med Dark arkitekter og Mad arkitekter utarbeidet et forslag til transformasjon av området i Halden som gjerne omtales som Kulturkvartalet. Innspillet kan lastes ned og leses her.

Halden kommune etterlyste i våres innspill i forbindelse med transformasjon av kommunal eiendom som vil bli stående tomme etter at virksomheter flytter ut av lokalene. Halden Kulturråd mener bestemt at bygningsmassen i Kulturkvartalet burde benyttes til ulike kulturelle formål. Vi vet det blant annet er stor mangel på kulturelle produksjonslokaler av alle slag.

I den sammenheng inngikk Halden Kulturråd et samarbeid med Dark og Mad arkitekter for å fremme et felles innspill til kommunen, med mål om å vise hvordan kulturvirksomhet i Kulturkvartalet vil gi ringvirkninger og påvirke byen i mange andre sammenheng. Vi etablerte også Facebook-gruppen «Sceneskifte – Halden» hvor byens innbyggere kunne dele tanker, stille spørsmål og komme med innspill. Det ferdige innspillet er således også et samarbeidsprosjekt med byens kulturinteresserte innbyggere.