fbpx

Til Østfold fylkeskommunes politikere

SKOLEBRUKSPLANEN BYGGER NED ET MILJØ

Forestillingen som i 2015 ble satt opp i forbindelse med byfeiringen var skrevet av Tord Akerbæk, og ble gjennomført i samarbeid med Halden vgs. avd. Risum. Utgangspunktet var en teaterforestilling om byens industrihistorie.
Det som ble verdt å merke seg var to viktige punkt:

1. En oppsetning med et slikt omfang og egenart ville ikke latt seg gjennomføre uten dramaavdelingen ved Halden vgs.
2. Oppsetningen var mulig fordi Halden vgs. avd. Risum gjennom en årrekke har bygd opp et kontaktnett og en lokalkunnskap nettopp for slike formål.

Gjennom en rekke lokale festivaler og produksjoner har Halden vgs. avd. Risum, bygd opp – ikke bare sin egen, men også sine samarbeidspartneres kompetanse. Dette er med å drive et utøvende miljø som strekker seg langt utenfor skolens vegger. Skolen kan nå trekke på ressurser fra det samme miljøet; elevene på drama fikk gjennom oppsetningen anledning til å arbeide sammen med profesjonelle skuespillere, i direkte kontakt med dramatiker, scenograf og oppdragsgiver.
Hvis de kreative linjene i Halden legges ned, vil et verdifullt pedagogisk og skapende miljø forsvinne. Vi er redd det vil ta lang tid å bygge opp noe tilsvarende.

Skolen på Risum er godt over hundre år gammel. Istedenfor å stirre seg blind på bygningenes tilstand, bør man se det positive i en lang tradisjon.
Selv om skolen formelt er underlagt Halden vgs, så utgjør den i praksis en selvstendig enhet med egen kultur, egne tradisjoner og stolthet. Disse tradisjonene bør det bygges videre på. Historien og den lange kontinuiteten er en umistelig ressurs.

Det tar tid å bygge opp et godt fagmiljø. Det kan rives ned med et enkelt ubetenksomt vedtak.
MDD på Risum har en stor betydning for lokalsamfunnet. Å samvirke med samfunnet rundt har vært og er en vesentlig del av skolens profil. Her har elevene lært å bli aktive samfunnsborgere – i tillegg til å bli habile kulturutøvere. Dette har skjedd gjennom kulturfestivalen Bom-kræsj-bang og deltakelse i et utall lokale kulturarrangementer.
Dette samvirket gir positive vekselvirkninger mellom skolen, lokalsamfunnet og det lokale næringslivet, noe som er viktig for tilbakeflytting og befolkningsvekst i Halden kommune.
Haldens kulturliv har endel kjerneinstitusjoner som alle står i fare; DNBE, Opera Østfold, Kulturskolen, Korpsmiljøet, Rockehuset, og MD på Risum.
Faller Risum så er det store sjanser for at hele miljøet går under. Dette vil være fatalt for et allerede hardt prøvet lokalsamfunn. Slik vi ser det vil fylkeskommunen undergrave sin egen legitimitet ved å gå til angrep på et lokalsamfunn på denne måten.
Istedenfor å strupe eller nedlegge miljøet ved Risum, bør det styrkes og utvides. Ikke bare må avdelingen styrkes. Den må få en garanti for forutsigbarhet og videre drift.
Halden Kulturråd tar avstand fra ideen om å samlokalisere Halden Videregående Skole. Tvert imot bør Risum gjenopprettes som selvstendig skole med egen rektor

SKOLEBRUKSPLANEN BYGGER NED SKOLETILBUDET I HALDEN

Det er bekymringsverdig at skolebruksplanen nesten uten unntak omtaler Halden vgs. Avd Risum med negativt fortegn. Det brukes mye plass til å forsvare flytting av linjer, ved å henvise til teknisk stand, og kostnader for drift og vedlikehold. Selv i de få tilfellene det skisseres et forsøk på løsning som gagner Halden (som relokalisering på Porsnes), velger man i samme åndedraget å påpeke ekstrakostnader ved leie og begrensninger i mulighetene for utbygging av eksisterende bygningsmasse.
Man sitter igjen med følelsen av at noens vilje overskygger alt annet.

BYGNINGSMASSEN PÅ RISUM

Det skrives mye om den dårlige standarden som er på bygningene på Risum. Det er det selvfølgelig vanskelig å argumentere mot, uten å være fagmann – eller ha leid inne en sådan.
Bygg C, som er basen for dans og drama, sto ferdig i 1997 og inneholder en fullt moderne Blackbox med påkostet lys- og lydanlegg. Videre er det to moderne dansesaler med lydanlegg og dempet dansegulv. Under tid er Blackbox påkostet med ytterligere profesjonelt lyd- og lysanlegg.
Disse lokalene har ennå lang levetid. Å legge ned denne avdelingen med fullt fungerende moderne

KONKLUSJON

Halden Kulturråd stiller seg svært negativ til flyttingen av MD fra Halden vgs. avd. Risum til annen skole og by. Rådet mener derimot fortsatt at denne avdelingen burde styrkes og gis en mer selvstendig rolle. Det vil ikke bare ha betydning for Halden – men for hele fylket. En flytting av hele utdanningsprogrammet vil sette kompetansen og miljøet mange år tilbake.

Halden 29.04.2016

Styret i Halden Kulturråd