fbpx

Spillemidler til kulturbygg og arenaer – annonse

Det kan søkes om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold og drift. Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

– Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
– Frivillige organisasjoner
– Institusjoner
– Aksjeselskap / allmennaksjeselskap

Østfold fylkeskommunes retningslinjer for ordningen ligger på kommunens hjemmeside www.halden.kommune.no Det søkes via kulturdepartementets elektroniske søknadsskjema www.anleggsrgisteret.no Hvis du ønsker å søke spillemidler gjennom denne ordningen, ta kontakt med Halden kommune innen 1.oktober.

Kontaktperson er Lise Antonsen,
Mobil: 93240022
Mail: lise.antonsen@halden.kommune.no